Cene in plačilni pogoji

 1. Cene storitev so določene s programom, lokacijo vadbe, vrsto, obliko in pogostostjo vadbe ter veljajo od dneva objave programa, opredeljene pa so v uradnem ceniku na spletni strani oz v prijavnici/pogodbi. Fit Mravljice  si pridržujejo pravico do spremembe cen, v skladu z zakonom, ki ureja obligacijska razmerja ter predpisi, ki so veljavni v Republiki Sloveniji.
 2. Starši oz skrbniki se obvezujejo k rednemu plačevanju mesečnih obrokov, ki bodo iz strani Fit Mravljic poslane ob koncu vsakega meseca za pretekli mesec na elektronski naslov. Izjema so Intenzivni plavalni tečaji, ki se plačajo po predračunu, ki velja kot rezervacija mesta na samem tečaju.
 3.  V primeru povišanja stroškov zaradi cen energentov ali najemnine prostorov si izvajalec pridržuje pravice do spremembe cen programov.
 4. Odstop od dejavnosti Fit Mravljice velja od trenutka pisne odpovedi in je mogoč v vsakem trenutku. V tem primeru se cena programa sorazmerno zmanjša glede na število obiskanih ur samega programa oz. v skladu s plačilnimi pogoji posameznega programa, ki so navedeni v plačilnih pogojih.
 5. Izvajalec ponuja različne plačilne pogoje, ki so odrejeni glede na dejavnost in so točno določeni pred samim vpisom udeleženca.
 • Fit Mravljice TELOVADBE (Center Galactica): Višina mesečnega zneska za programe Fit Mravljice TELOVADBE v Galactici se obračunava po sledečih pogojih. Cena programa je 30 eur/mesec. V primeru, da je bil otrok prisoten 0-2x se obračuna cena 20 eur/mesec. V primeru prisotnosti 3-4x oz 5x na mesec, kadar ima mesec večje število delovnih dni se obračuna polna cena tečaja (30 eur/mesec). Polna cena programa se v tem primeru obračuna tudi ko se bo telovadba zaradi počitnic ali praznikov izvajala samo 3x na teden.
 • Fit Mravjice TELOVADBA (Vrtec Velenje): Višina mesečnega zneska za programe Fit Mravljice TELOVADBE v Vrtcu Velenje se obračunava po sledečih pogojih. Cena programa je 25 eur/mesec. V primeru, da je bil otrok prisoten 0-2x se obračuna cena 17 eur/mesec. V primeru prisotnosti 2-4x oz. 5x na mesec, kadar ima mesec večje število delovnih dni se obračuna polna cena tečaja. Polna cena programa se v tem primeru obračuna tudi, ko se bo telovadba zaradi počitnic ali praznikov izvajala samo 3x na teden.
 • Fit Mravljice CELOLETNI PLAVALNI TEČAJ: Višina mesečnega zneska za program Fit Mravljice Celoletni plavalni tečaj, se obračunava po sledečih pogojih. Cena programa je 60 eur/mesec. V primeru izostanka se s koordinatorjem plavanja dogovorite za nadomestni termin, če je le-ta na voljo. Pogoj za to je, da nas o izostanku na vašem terminu pravočasno obvestite. 
 • Fit Mravljice INTENZIVNI PLAVALNI TEČAJ: Ob vpisu v intenzivne plavalne tečaje se v 5ih dneh od prejema predračuna poravna celoten znesek tečaja, s čimer se tudi potrdi mesto na samem tečaju. V primeru odpovedi tečaja v časovnem obdobju petih (5) dni pred samim začetkom, se znesek v celoti vrne na račun staršev oz skrbnikov. Odjava manj kot pet (5) dni pred samim začetkom tečaja se na račun staršev oz skrbnikov vrne 70% plačanega zneska, razen če je za odpoved kriva bolezen. V tem primeru se ob predložitvi zdravniškega potrdila znesek vrne v celoti. Fit Mravljice nudijo udeležencu programa intenzivnega plavalnega tečaja možnost, da v primeru odsotnosti zamujene učne ure nadomesti v drugih razpoložljivih terminih, v kolikor so le-ti na voljo. V primeru, da udeleženec zamujenih učnih ur ne nadomesti, kljub temu da so mu bile omogočene to ni razlog za povračilo zamujenih učnih ur v finančni obliki oz. vračilu v denarni obliki.
 • Fit Mravljice ROJSTNI DAN: Znesek za praznovanje rojstnega dne se poravna v 5ih dneh po prejetju predračuna. Predračun bo poslan na elektronski naslov 10 dni pred samo izvedbo praznovanja. V primeru odpovedi po plačilu predračuna se na račun staršev oz skrbnikov vrne 70% plačanega zneska, razen če je za odpoved kriva bolezen. V tem primeru se ob predložitvi zdravniškega potrdila znesek vrne v celoti ali pa najde nadomestni termin za izvedbo praznovanja.

Popusti

 • Drugi (2.) oz vsak naslednji otrok iz družine ima 10% popust na izbrani ali na 2. oz vsak naslednji program. Popusti se ne seštevajo in se obračunajo na cenejši program.
 • Otrok, ki že obiskuje katerega od celoletnih programov ima 10% popust na dejavnosti, ki so/bodo razpisane tekom sezone (kot npr. Intenzivni plavalni tečaj, Športno poletno/zimsko varstvo…)

S plačilnimi pogoji vas želimo pravočasno seznaniti in so napisani v želji, da se izognemo vsem nesporazumom, ki bi lahko omajali naše sodelovanje ter vaše zaupanje v nas in naše programe.