Telovadba

Telovadba Fit Mravljice je zasnovana strukturirano ter vsebinsko razdeljena na mesečne cikle. Takšen način vadbe otrokom omogoča spoznavanje športnih iger, razvoj motoričnih sposobnosti ter utrjevanje le teh. Na športnih ur’cah Fit Mravljice poskrbimo za socialno interakcijo otrok v skupine, gibalni ter mentalni razvoj otrok. Vključevanje »life kinetik« programa v Fit Mravljice telovadbo spodbuja razvoj otrokovih možgančkov & gibalnih sposobnosti hkrati.

Novost pri Fit Mravljicah je Angleščina v gibanju, kjer se mravljice aktivno in izkušenjsko vključujejo v prosces spoznavanja angleškega jezika kar jim zagotavlja ohranjanje in razvoj notranje motivacije za vadbo in učenje angleščine. Program temelji na spoznavanju tujega jezika skozi gibanje.

IMG_7221