Telovadba

Telovadba Fit Mravljice je zasnovana strukturirano ter vsebinsko razdeljena na mesečne cikle. Takšen način vadbe otrokom omogoča spoznavanje športnih iger, razvoj motoričnih sposobnosti ter utrjevanje le teh. Na športnih ur’cah Fit Mravljice poskrbimo za socialno interakcijo otrok v skupine, gibalni ter mentalni razvoj otrok. Vključevanje »life kinetik« programa v Fit Mravljice telovadbo spodbuja razvoj otrokovih možgančkov & gibalnih sposobnosti hkrati.

IMG_7221