Fit Mravljice Angleščina v gibanju(5,5 - 7 let)

Angleščina v gibanju je program kjer se Mravljice aktivno in izkušenjsko vključujejo v proces spoznavanja angleškega jezika, kar jim zagotavlja ohranjanje in razvoj notranje motivacije za vadbo in učenje angleščine. Program temelji na spoznavanju tujega jezika v gibanju, ki je aktiven, sodelaven in izkušenjski. Upoštevajo se razvojne značilnosti mravljic, obenem pa je vadba zanimiva, dinamična, pozitivno naravnana, pestra, zabavna in zdrava. 

Mravljice razvijajo motorične sposobnosti in spoznavajo športne igre v tujem jeziku, dodani pa so kompleksnejši gibalni poligoni, elementarne in štafetne igre ter zahtevnejše gibalno – miselne naloge. Mravljice razvijajo radovednost, željo po gibanju in učenju, potrebo po sporazumevanju, pripravljenost in sposobnost posnemanja ter sposobnost prepoznavanja in izgovarjanja novih in neznanih glasov. Poleg nebesednih prvin komunikacije, v vadbo vključujemo tudi besedne prvine, ki so sestvani del sporazumevanja. 

Program izvajajo učitelji z ustreznimi certifikati za poučevanje zgodnjega učenja angleščine.

 

Fit Mravljice vadijo s čistimi športnimi copati in v športni opremi

Vsaka mravljica na vadbo prinese svojo flaško z vodo
 
Termin telovadbe:
 
ČETRTEK ob 18.00 (5,5 – 7 let)
Začetek telovadbe:
5.10.2023

Zaključek telovadbe:  30.5.2024

 
Kje poteka telovadba:

Športni center Galactica, Koroška cesta 55b, 3320 Velenje

Cena: 35 EUR/mesec
  • Telovadba se izvaja 1x na teden in traja 60min
  • “Staršem prijazen program” saj poskrbijo samo za prevoz, za vse ostalo (preoblačenje) pa Ekipa Fit Mravljice
  • Drugi oz. vsak naslednji otrok v družini ima 10% popust
20220223_170446
  • Razvijajo osnovne motorične sposobnosti (gibljivost, ravnotežje, koordinacijo, preciznost, moč).
  • Poleg elementarnih in štafetnih iger v angleškem jeziku spoznavajo tudi osnovne rekvizite in elemente posameznih športov
  • Premagujejo spretnostne poligone, ki so kombinacija vseh osvojenih športnih znanj v kombinaciji z gibalno – miselnimi nalogami v angleškem jeziku
  • Z izvajanjem nalog v skupinah se učijo sodelovanja, prilagajanja in sprejemanja drugačnosti.
  • V angleškem jeziku se besedno in nebesedno odzovejo na slišana oz. videna navodila.
  • Ob športni vadbi razvijajo osnovne spretnosti govornega sporazumevanja in sporočanja v angleškem jeziku.

Za pravo športno dogodivščino poskrbijo naši energični učitelji.